Výběrové řízení pro krátkodobé stáže Erasmus+

Koordinátor programu Erasmus+ vypisuje výběrové řízení pro studenty 2. ročníků Obchodní akademie a Ekonomického lycea pro krátkodobé pracovní stáže žáků v zahraničí v Irsku v termínu 9. 10. – 20. 10. 2023.

Výběrové řízení má tato kritéria:

1. Jazykové kompetence. Žák prokazuje schopnost reagovat na běžné každodenní situace, dotazy, vyjádří své cíle, motivaci. Maximální bodový zisk je 21 bodů. Forma: pohovor v anglickém jazyce rozdělený do dvou částí.

2. Studijní výsledky za poslední tři pololetí. Maximální bodový zisk je 20 bodů.

V případě shody celkového součtu bodů u uchazečů rozhoduje 2. (prospěchové) kritérium.

3. Z výběrového řízení nebo účasti na pracovní stáži Erasmus jsou po konzultaci s třídním učitelem vyloučeni žáci, kterým bylo během studia uloženo kázeňské opatření.

4. Z výběrového řízení nebo účasti na pracovní stáži Erasmus jsou na návrh třídního učitele vyloučeni žáci, kteří jsou v důsledku dlouhodobé nepřítomnosti ve škole způsobené účastí na stáži, ohroženi neprospěchem nebo neklasifikací.