Výběrové řízení pro krátkodobé stáže Erasmus+

Koordinátor programu Erasmus+ vypisuje výběrové řízení pro studenty 2. ročníku oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum pro krátkodobé pracovní stáže žáků v zahraničí ve školním roce 2024 / 2025. Pohovory se zájemci začnou od úterý 16. dubna 2024.

Výběrové řízení má tato kritéria:

1. Jazykové kompetence. Žák prokazuje schopnost reagovat na běžné každodenní situace, dotazy, vyjádří své cíle, motivaci. Maximální bodový zisk je 21 bodů. Forma: pohovor v anglickém jazyce rozdělený do dvou částí. Pohovor pro zájemce proběhne ve čtvrtek 21. prosince od 8.00.

2. Studijní výsledky za poslední tři pololetí. Maximální bodový zisk je 20 bodů.

V případě shody celkového součtu bodů u uchazečů rozhoduje 2. (prospěchové) kritérium.

3. Z výběrového řízení nebo účasti na pracovní stáži Erasmus jsou po konzultaci s třídním učitelem vyloučeni žáci, kterým bylo během studia uloženo kázeňské opatření.

4. Z výběrového řízení nebo účasti na pracovní stáži Erasmus jsou na návrh třídního učitele vyloučeni žáci, kteří jsou v důsledku dlouhodobé nepřítomnosti ve škole způsobené účastí na stáži, ohroženi neprospěchem nebo neklasifikací.