Výběrové řízení pro krátkodobé stáže Erasmus+

Koordinátor programu Erasmus+ vypisuje výběrové řízení pro studenty 3. ročníků Střední průmyslové školy a Obchodní akademie pro krátkodobé pracovní stáže žáků v zahraničí ve školním roce 2021/2022.

Výběrové řízení má dvě kritéria:

1. Jazykové kompetence. Žák prokazuje schopnost reagovat na běžné každodenní situace, dotazy, vyjádří své cíle, motivaci. Maximální bodový zisk je 21 bodů. Forma: pohovor v anglickém jazyce rozdělený do dvou částí.

2. Studijní výsledky za vysvědčení z druhého pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku. Maximální bodový zisk je 20 bodů.

V případě shody celkového součtu bodů u uchazečů rozhoduje 2. (prospěchové) kritérium.