Erasmus+ dokumenty

Milí studenti,

zde jsou vám k dispozici ke stažení a vyplnění základní dokumenty pro realizaci mobilit programu Erasmus+. Zároveň zde najdete i informace, které vám pomohou tyto dokumenty vyplnit.

Životopis (CV) má strukturovaný formát, který umožňuje efektivně prezentovat vaše kvalifikace, dovednosti a schopnosti v logickém sledu:

– Osobní údaje

– Vzdělání a absolvované kurzy (úroveň vzdělání je uváděna podle mezinárodní stupnice ISCED; střední vzdělání s maturitou má kód ISCED 3A)

– Pracovní zkušenosti

– Výčet vašich schopností a dovedností získaných vzděláváním, v pracovním procesu i běžném životě

Motivační dopis doplňuje a rozvádí takové informace, které jsou patrné z vašeho životopisu:

– Představte se – jméno, věk, národnost

– Uveďte požadovanou oblast praxe, případně profesi

– Uveďte vaše současné znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem vašeho úspěšného vykonání zahraniční praxe v požadované oblasti

– Co vás motivuje k vykonání dlouhodobé praxe v zahraničí, co od praxe očekáváte (jaké dovednosti a znalosti si chcete rozšířit)

Při psaní obou dokumentů vám může pomoci slovník osobních a profesních dovedností – European Dictionary of Skills and Competences.