Dobře odvedená práce v Sligo

V tomto článku si můžete přečíst, jak naši studenti 3. ročníku oboru Strojírenství pracují a tráví své volno během své odborné praxe Erasmus+ v Irsku.

Mnoho se od minulé zprávy, co psal Ladislav, nezměnilo. Pomalu jsme dokončovali náš první prototyp stroje Thumbler na ocelové obrobky. Náš model se skládal z jednoduché konstrukce a rotační části ve tvaru kvádru se zaoblením na každém rohu. Kvádr byl z vnitřku dutý pro ocelové obrobky a na jedné straně byla zabudována dvířka s bezpečnostními zámky. Zámky jsme navrhli tak, že mohou být spuštěny páčkou připojenou na dveřích nebo tlačítky zabudovanými na konstrukci.

Když jsme měli celou konstrukci stroje navrhnutou a vymodelovanou, chtěli jsme našemu šéfovi ukázat, co jsme vytvořili. Náš nadřízený Tony nám domluvil schůzku a mohli jsme tedy náš model ukázat. Když jsme ho předvedli, šéf nám řekl, že to není špatné, ale že by chtěl udělat ještě nový model s jinými prvky.

Po přijetí zpětného názoru jsme už při cestě do kanceláře vymysleli pár návrhů, jak by nový model mohl vypadat. Nejdříve jsme si rozdělili práci, při čemž jsem já modeloval rotační část na obrobky včetně dveří a Ladislav modeloval konstrukci. Nový model byl z vnitřku desetistranný a z vnějšku oválný jako válec. Nově jsme přidali dveře jak na stranu válce, tak i na vrchní část. Láďa udělal novou konstrukci na válec. Také jsme udělali i dva typy uchycení samotného válce a jak bychom mohli docílit, aby se válec také točil.

První typ byl uchycený na ozubených kolech, kde by se válec se zuby na zmiňovaných kolech točil. Kol jsme na konstrukci udělali 8, aby nám válec držel stabilně. Další typ byl uchycený na válcích a rotace by fungovala pomocí tření válečků v drážkách zabudované do válce.

Když jsme celou konstrukci konečně vymodelovali, byl čas naše dva nové modely ukázat našemu šéfovi. Když jsme mu popisovali, jak by daný stroj mohl fungovat, byl docela spojený a pochválil nás za dobře odvedenou práci. Dále nám podepsal naše hodnocení. S hodnocením jsme byli spokojení a byli jsme rádi, že se náš model líbil i šéfovi a doufáme, že podle našeho modelu vytvoří i samotný stroj.

Tento článek píše Filip Veselý a píše i za Ladislava Klaisnera.