FAKE NEWS

Dne 6. listopadu 2023 se naše třída EL2 zúčastnila online webináře Fake news pořádaným
společností Bloomberg. Webinářem nás provázel novinář Kryštof Chamonikolas, který nás postupně seznámil s těmito druhy lživých zpráv:

1. Obsah sdílený podvodníkem – jedná se o podvodníkem vytvořený profil na sociálních sítích, který předstírá, že je někým, kým ve skutečnosti není.

2. Chybný kontext – jedná se o zasazení skutečného snímku či videa do nesprávného kontextu.

3. Hackování – napadení účtu neoprávněnou třetí stranou.

4. Vykonstruovaný obsah – konspirační teorie a zcela nepravdivé informace. Když se řekne „lživé zprávy“, spousta z nás si vybaví právě fámy.

5. Upravený nebo zkreslený obsah – autentická videa či snímky zkreslené způsobem neodrážejícím skutečnost.

6. Deepfake – jedná se o vysoce realistická, pozměněná videa, která pomocí umělé inteligence zobrazují něco, co se ve skutečnosti nestalo.

Díky tomuto webináři jsme se opět dozvěděli něco nového a také užitečného. Ne všechny zprávy, které na internetu najdeme, jsou totiž pravdivé. Nepravdivé zprávy jsou často šokující, budí více emocí a na sociálních sítích dovedou často zasáhnout větší počet lidí než ty pravdivé a ověřené. Dezinformace obvykle nevznikají jen tak, ale jsou vytvářeny a šířeny záměrně, tváří se jako zpravodajství, jehož cílem je informovat, ale na rozdíl od zpravodajství se neopírají o fakta a neuvádějí důvěryhodné zdroje.

Barbora Ptáčníková, EL2

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759