Projektový den třídy OA3

Ve dnech 26. -27. 6. 2023 navštívila naše třída Obvodní oddělení Policie ČR v Čáslavi. Průvodcem nám byl nprap. Václav Průcha, který nám sdělil potřebné informace k vypracování naší prezentace a myšlenkové mapy. O své práci také pohovořila prap. Eva Karabáčková. Díky tomuto projektu jsme obohatili naše vědomosti v oblasti bezpečnosti státu a občanů.