Projektový den třídy EL2

Třída EL2 v rámci projektového dne navštívila místní knihovnu a vlastivědné muzeum. Tam se nás ujala paní Mgr. Drahomíra Nováková, která nás seznámila s fungováním muzea, kromě záležitostí týkajících se běžné správy jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí ohledně uchovávání sbírek v depozitáři, jejich nákupu a péče o ně. Druhou zastávkou byla místní knihovna, kde nás knihovnice Anežka provedla oddělením pro dospělé, studovnou a čítárnou. Měla pro nás připravené drobné úkoly, které nás k vlastnímu překvapení velmi bavily.   Někteří z nás zde byli poprvé, ale rozhodně ne naposledy.