Školství a vzdělávání

V pondělí 26. 6. 2023 jsme se zapojili do Projektového dne, který se zaměřoval na nabízené služby v Čáslavi. Naše třída S2 si vybrala školství. Náš den začal návštěvou Základní Školy Náměstí Čáslav. Při této návštěvě jsme posbírali informace ohledně organizace a struktury školy. Měli jsme prostor na to, aby nás RNDr. Tomáš Hasík provedl různými učebnami od studovny na chemii až po tělocvičnu s venkovním prostorem pro různé venkovní míčové hry a další využití. Našim úkolem bylo zjistit co nejvíce informací a udělat fotodokumentaci jednotlivých učeben. Jako zajímavost školy je že škola má učebnu s názvem Zoo. Našim úkolem bylo zhotovit prezentaci a plátno s různými školami a školkami.

Jakub Kadleček, S2