Den otevřených dveří

V sobotu 12. 11. 2022 v dopoledních hodinách proběhl Den otevřených dveří.

Školu navštívilo několik desítek uchazečů o středoškolské odborné vzdělávání. Studenti SŠ přivítali účastníky DOD v prvním patře a předali každému příchozímu informační letáky k poptávanému studijnímu oboru. 

Rodiče i uchazeči byli seznámeni s kritérii přijímacího řízení, profesním uplatněním absolventů, skladbou předmětů a volbou zaměření studia. Vyučující poté provedli skupiny zájemců školou. Zastavili se v odborných učebnách, laboratořích a dílnách. V každé specializované učebně pedagogové poskytli žákům základních škol informace k danému tématu – profilové předměty, cizí jazyky, odborný software i odborné praxe. Žáci si prohlédli technické vybavení v dílnách, kovárnu, truhlárnu, autodílnu, elektrolaboratoře aj. 

Součástí sobotní akce byla prezentace nejvýznamnějších firem, se kterými škola spolupracuje. Zástupci firem zde prezentovali své vysoce odborně-technické profese a možnost pracovního uplatnění absolventů školy. Jedná se o pracovní pozice ve výrobě, konstrukci, logistice a administrativě. Ve škole se prezentovaly firmy: Dako-CZ Třemošnice, Goldbeck Vrdy, Houfek Golčův Jeníkov, Kovolis Hedvikov Třemošnice, Ljunhäll Čáslav, Vanad 2000 Golčův Jeníkov (řazeno abecedně).

Rodiče a uchazeči o studium tak měli možnost vidět školní prostředí a nahlédnout do služeb, které škola žákům poskytuje. Jedná se o školní stravování a ubytování, školní knihovnu a studijní oddělení, zahraniční a vnitro republikové odborné praxe, certifikáty z písemné komunikace a anglického jazyka. Dále byli informování o školních akcích jako jsou adaptační, lyžařské a vodácké kurzy, exkurze, výlety, přednášky, besedy, soutěže, olympiády, školní parlament aj.

Vedení školy děkuje všem kolegům, kteří se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří a všem firmám, které poskytovaly informace zájemcům o vzdělání.

Pokud jste se nestihli přijít podívat do školy – máme pro Vás připravené další Dny otevřených dveří – ve středu 7. 12. 2022 a ve středu 18. 1. 2023 v odpoledních hodinách. Těšíme se na vaši návštěvu.