Mgr. Věra Szabová

reditelske volno | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje volný den v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů v pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno je platné pro žáky a studenty VOŠ, SPŠ…

dsc 0568 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Poslední zvonění maturantů 2023

Dne 28. 4. 2023 proběhla akce maturantů „Poslední zvonění“. Od ranních hodin maturanti v roztodivných maskách a převlecích čekali na příchozí žáky, studenty, pedagogy a zaměstnance školy. Příchozí se mohli vykoupit nebo byli pokresleni různými malůvkami, nejčastěji v oblasti obličeje a…

Výsledky přijímacího řízení na SŠ

Výsledky přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2023 Uchazeč/ka potvrzuje úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají…

Setkání členů Rady rodičů

V úterý 11. 4. 2023 proběhlo v ředitelně setkání Rady rodičů. Na jednání byla představena nová předsedkyně Spolku rodičů – paní Petra Matzová a účetní spolku – paní Jaroslava Bruthansová.Zástupci rodičů odsouhlasili příspěvky pro žáky na podporu školních aktivit, zvolili…