Měsíc filmu na školách 2022

14. listopadu 2022 u příležitosti blížícího se Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii proběhl na naší škole již 18. ročník Měsíce filmu na školách.

Letošním tématem Normalizovaná každodennost je upozorňováno na to, že nesvoboda v období normalizace se dostávala i do té nejběžnější reality života. 

Žáci 2. ročníků byli prostřednictvím krátkých dokumentárních filmů z cyklu Vzpomínáme, výstavy a dalších materiálů seznámeni s aspekty socialistického každodenního života (Co se nosilo, Volný čas, Svět sídliště atd.). Skrze konkrétní příběhy se žáci seznámili s tím, jak komunistický režim v Československu prostupoval každodenním životem a ovlivňoval tak jeho drobné i zásadní momenty. Lidé byli při rozhodování a budování mezilidských vtahů nuceni počítat se všudypřítomným komunistickým vlivem a museli dostát nárokům režimu.