Asociace Vyšších odborných škol

VOŠ Čáslav je členem Asociace Vyšších odborných škol. Ve středu 5. 10. 2022 proběhla Valná hromada AVOŠ v zasedací místnosti na MŠMT ČR. 

Předsedkyně Asociace VOŠ, paní Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. přivítala všechny zástupce škol a pozvané hosty z řad MŠMT, ČŠI, Unie školských asociací ČR – CZESHA a Unie zaměstnavatelů. 

Vyšší odborné školy čekají novinky v legislativě – změna v počtu stálých členů u absolutoria, uznávání jednotlivé zkoušky u absolutoria, pokusné ověřování závěrečné zkoušky z absolutoria (alternativních zkouška) formou rozsáhlé absolventské práce (obdobně, jako je tomu u pilotních maturitních zkoušek na SŠ). Hovoří se také o změnách při udělování akreditace vzdělávacího programu, o prostupnosti dosaženého vzdělání z oboru M/SŠ do oboru N/VOŠ (což ocení např. zaměstnavatelé ve zdravotnictví), ale také o změně financování vyšších odborných škol.

Absolventi vyšších odborných škol získávají odbornou průpravu ve studovaném oboru, která je doplněná půlroční odbornou praxí. Absolventi VOŠ se velmi dobře uplatňují na trhu práce a jsou poptávání zaměstnavateli. 

Našim studentům i vyučujícím přejeme úspěšné vzdělávání na VOŠ Čáslav.