Šablony II.

Sablony 2017 Logo | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

NÁZEV PROJEKTU: VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – Šablony II.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740
DOBA REALIZACE: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, který pomáhá žákům v oblastech vzdělání, profesní dráhy, volby povolání a rozvoji kariéry. Skládá…