Projekt „Šablony II.“

Dnem 1. 1. 2020 vstoupila naše škola do projektu „Šablony II.“. Tento projekt je dotačním programem pro střední a vyšší odborné školy, v rámci kterého je možné čerpat finanční prostředky na různé aktivity.

Cíle tohoto dvouletého projektu budou promítnuty do:

  • podpory profesního rozvoje pedagogických pracovníků
  • podpory kvalitnějšího vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem
  • podpory kariérového poradenství
  • podpory projektové výuky ve škole a mimo školu
  • spolupráce škol a zaměstnavatelů

Věříme, že uvedené cíle budou beze zbytku splněny. Držme si palce.

sablony ii1

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740