Kariérové poradenství

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, který pomáhá žákům v oblastech vzdělání, profesní dráhy, volby povolání a rozvoji kariéry. Skládá se ze dvou částí, a to informačně poradenské složky a koučovací složky.

Současné pojetí kariérového poradenství klade důraz na tzv. career management skills (CMS), tedy dovednosti, které mají podpořit mladé lidi, aby se stali plnohodnotnými a samostatnými občany se schopností vyrovnávat se se změnami, které přináší dnešní doba. Mezi tyto dovednosti patří sebepoznání, zjišťování informací o trhu práce, sebeprezentace, rozhodování a plánovaní.

A právě oblast rozvoje CMS se stala důležitou částí práce kariérového poradce v tomto školním roce. Jeho úkolem není jen doporučení vhodné a všestranně vyhovující profese, ale především vedení žáka k samostatné volbě vhodného povolání. Tedy schopnost naučit žáka efektivně využívat dostupné informační zdroje, rozhodovat se podle nich, plánovat a řídit svoji kariéru s ohledem na sebepoznání.

V rámci sebepoznání proběhlo testování studijních předpokladů, logického myšlení, šetření metod učení, testování schopností – percepčních, analytických a kreativních a jejich následný rozbor ve třídách OA4 a EL4.  

Během distanční výuky byla zahájena spolupráce v prostředí Teams, kde byla vytvořena sekce Kariérové poradenství. Do ní jsou vkládány aktuality z VŠ, pracovního trhu a další informační zdroje.

Ani v této složité době jsme s žáky nezapomněli na plánování jejich profesní budoucnosti.

logo sablony 20171

Realizaci podporuje aktivita: 2.III/6 Školní kariérový poradce.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740