Projekt Šablony II. – aktivity

Projekt Šablony II. – aktivity

Projekt se zaměřuje na osobnostně profesní rozvoj pedagogů VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Důraz je kladen na odborné vzdělávání žáků a studentů v rámci spolupráce se zaměstnavateli. Důležitou oblastí projektu je pracovní pozice kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.

Aktivity SŠ:

2.III/5             Koordinátor školy a zaměstnavatele 

2.III/6             Školní kariérový poradce

2.III/7             Vzdělávání pedagogických pracovníků 

2.III/11           Tandemová výuka 

2.III/15           Zapojení odborníka z praxe do výuky

2.III/16           Stáže pedagogů u zaměstnavatele     

2.III/20           Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/21           Projektový den ve škole

2.III/22           Projektový den mimo školu

Aktivity VOŠ:

2.IV/1             Koordinátor školy a zaměstnavatele 

2.IV/3             Vzdělávání pedagogických pracovníků 

sablony ii1

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740