Projektový den na střední škole

Projektový den SŠ na téma „Čáslavské firmy ve světě“ se konal v pondělí 20. 12. 2021 v dopoledních hodinách. Každá třída si vybrala firmu se sídlem v Čáslavi a zpracovala firemní analýzu v oblastech předmětu podnikání, ekonomiky, personálních činností i spolupracujících firem s přesahem do zahraniční.

Třídy střední školy se úkolu ujaly velmi zodpovědně. Studenti navštívili firmy, zrealizovali rozhovor s představitelem společnosti a navštívili výrobní prostory. Bohužel covidové období stálo proti nám – některé firmy přijali pouze omezený počet studentů, kteří reprezentovali třídu a informace z návštěvy předali spolužákům.

Dne 20. 12. 2021 proběhlo vyvrcholení celé akce. Studenti zpracovali prezentace a myšlenkové mapy. Napsali texty na web a sociální sítě. Své myšlenky prezentovali před třídním vyučujícím, externistou či zástupcem firmy.

V průběhu dalších dní budou postupně představeny všechny projekty tříd I. – III. ročníků SŠ. Uvidíte, jak se daného tématu zhostili.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivita: Projektový den ve škole