Simulované zastupitelstvo

Zajímavá příležitost se naskytla žáků Střední průmyslové školy a Obchodní akademii Čáslav. Zástupci studentů prvního až třetího ročníku si vyzkoušeli role zastupitelů města na tzv. simulovaném zastupitelstvu.

První den proběhl v učebně školy interaktivní workshop, kde studenti diskutovali témata – demokracie, komunální politika, rozdělení moci ve státě, orgány města, finance obce, kompetence představitelů měst a obcí. Skupinové činnosti pohltili studenty natolik, že jejich návrhy na občanskou angažovanost, problematiku města i nápady, jak vidí město mladí lidé, se staly základními tématy pro diskusi s vedením Města Čáslav.

Nedílnou součástí „simulovaného zastupitelstva“ byla osobní účast na reálném jednání zastupitelů Města Čáslav, které proběhlo v pondělí 13. 12. 2021 na Nové scéně Dusíkova divadla. Studenti, společně s lektory, byli přítomni jednání. Měli tak příležitost vidět, jak se zastupitelé scházejí k jednání, technickou vybavenost hlasovacího zařízení, on-line přenos vysílání pro veřejnost, zahájení zastupitelstva, hlasování, podávání námitek, jednání i dotazy občanů. Na jednání si studenti uvědomili důležitost legislativy, umění jednat, vést diskusi, umět obhájit svůj názor, znát problematiku řešených témat apod.

Druhý den probíhal ve stejném prostředí, jako podvečerní zastupitelstvo Města Čáslav. Nejdříve se studenti „rozehřáli“ hrou Riskuj, která byla koncipovaná na získané a osvojené znalosti z oblasti regionální politiky. Jednotlivé týmy soutěžily o každý bod.

Poté následovalo setkání s představiteli Města Čáslav. Žáci již měli vytvořené skupiny, tzv. politické strany a připravovali své návrhy, které následně předkládali k posouzení na (simulovaném) zastupitelstvu. Jednotlivé návrhy byly nejdříve hojně diskutovány se starostou, místostarostou a tajemníkem Města. Studenti tak měli možnost pochopit problematiku více do hloubky např. přes legislativu, dotace, vlastnictví i kompetence jednotlivých odborů města.

Nejdůležitější aktivitou bylo odpolední zasedání studentských politických stran na jednání (simulovaného) zastupitelstva, které řídil a moderoval starosta města – pan JUDr. Vlastislav Málek. Na programu zastupitelstva byla projednávána témata: 1.) Povyražení ve volném čase teenagerů (4teens), 2.) Větší bezpečnost pro občany Čáslavi (NO21), 3.) Změna územního plánu (TOP 05), 4.) Realizace multifunkční haly (Čáslav pro sport). Studenti se nebáli nesouhlasit nebo naopak podpořit opozici. Velká radost byla u schválených návrhů.

Na závěr dvoudenní akce proběhla s lektory zpětná vazba. Studenti tak měli možnost zhodnotit celou aktivitu – říci, co se naučili, co bylo pro ně nové, jak se cítili v jednotlivých rolích i zdali by chtěli vstoupit do komunální politiky.

Dvoudenní akci „Studenti v regionech diskutují se zastupiteli“ pořádala společnost Agora Central Europe v rámci programu ERASMUS+. Velké poděkování patří zástupcům Města Čáslav za diskusi se studenty a lektorům, kteří mentorovali a organizovali dvoudenní studentský program.

Info na www.svoboda.info: Studenti čáslavské průmyslovky si vyzkoušeli role komunálních politiků