Praxe – tiskopisy pro studenty 3. ročníků VOŠ

Tiskopisy, jejichž řádné vyplnění a odevzdání je podmínkou pro získání zápočtu z předmětu Odborná praxe. 

Týdenní zprávy odevzdávají studenti denní formy studia svému vedoucímu absolventské práce při konzultacích. Konzultace probíhá 1x měsíčně na půdě školy v předem stanoveném termínu. Zpráva musí být podepsána vedoucím praxe.

Hodnocení odborné praxe (pouze pro denní studenty) vyplňuje přímý nadřízený studenta na praxi (vedoucí praxe) během posledního týdne praxe. Hodnocení musí obsahovat podpis zástupce firmy i razítko. Student toto hodnocení odevzdává vedoucímu absolventské práce první den letního období, tj. v den zápisu do letního období.  

Měsíční zprávy odevzdávají studenti kombinované formy studia svému vedoucímu absolventské práce při měsíčních konzultacích. Konzultace probíhá 1x měsíčně na půdě školy v předem stanoveném termínu.  Zpráva musí být podepsána studentem i vedoucím absolventské práce.