Zařazení Obchodní akademie

business in english | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Business in English

Zaměření: Business in English Zaměření Business in English  nabízí nejen prohloubené vzdělání v cizích jazycích, zaměřuje se také na interpersonální dovednosti jako důležitou součást odborné způsobilosti. Vedle základních odborných kompetencí oboru Obchodní akademie získají dovednost komunikovat  – jak v ústní, tak…

Grafy | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Ekonomické lyceum

Obor: Ekonomické lyceum Kód oboru: 78-42-M/02 Tento obor je kombinací všeobecného a ekonomického vzdělání. Dochází tak k propojení gymnaziálního učiva s ekonomickým. Mezi základní odborné předměty patří Ekonomika a Účetnictví. V menším rozsahu je vyučována Písemná a elektronická komunikace a Praxe. Ve třetím…

Účetnictví a finance podniku | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Účetnictví a finance podniku

Zaměření: Účetnictví a finance podniku Zaměření Účetnictví a finance podniku je odborně prohloubeno o předměty Účetní praktikum, Finance, Ekonomický seminář a Hospodářské výpočty. Součástí výuky je předmět Praxe, který je kombinací výuky ve škole a souvislé 14denní odborné praxe ve…

Logistika | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Logistika

Zaměření: Logistika Čeho se „logistika“ vlastně týká? Kořeny logistiky jsou tak staré, jak je staré samo lidstvo. Odjakživa mezi sebou lidé vyměňovali a doručovali smluvené zboží, hledali nejkratší a nejbezpečnější cesty pro přepravu. S vývojem dokonalejších strojů, programů a techniky…