Zařazení Obchodní akademie

Grafy | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Ekonomické lyceum

O oboru Kód oboru: Ekonomické lyceum (kód oboru: 78 – 42 – M/02) Poskytované vzdělání: úplné střední odborné Délka denní formy studia: 4 roky Ukončení studia: maturitní zkouškou Podmínky přijetí: – úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ– úspěšné vykonání přijímacích zkoušek Charakteristika oboru a…

Logistika | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Logistika

O oboru Kód oboru: Logistika (63-41-M/02 Obchodní akademie) Čeho se „logistika“ vlastně týká? Kořeny logistiky jsou tak staré, jak je staré samo lidstvo. Odjakživa mezi sebou lidé vyměňovali a doručovali smluvené zboží, hledali nejkratší a nejbezpečnější cesty pro přepravu. S…

Účetnictví a finance podniku | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Účetnictví a finance podniku

O oboru Kód oboru: Účetnictví a finance podniku (63-41-M/02 Obchodní akademie) Obchodní akademie se profiluje zaměřením Účetnictví a finance podniku a zaměřením Logistika, které si žáci volí na konci druhého ročníku. Mezi ekonomické předměty společné oběma zaměřením patří Ekonomika, Účetnictví,…