Projektový den s firmou Ljunghäll

V rámci projektového dne „Čáslavské firmy a úřady ve světě“ jsme si pro širokou mezinárodní spolupráci vybrali závod Ljunghäll. Dne 9. 12. 2021 jsme s třídní učitelkou Petrou Stehlíkovou firmu navštívili. Paní Lenka Medunová z personálního oddělení nás mile přivítala a sdělila nám základní informace o továrně. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny a měli jsme možnost nahlédnout do chodu firmy v běžném denním provozu. Z exkurze jsme si odnesli nejen teoretické, ale především i cenné praktické poznatky.

Projektový den se konal 20. 12. 2021, naším cílem bylo vytvořit prezentaci a myšlenkovou mapu. Zaměřili jsme se na vystižení základních mezinárodních vazeb firmy Ljunghäll – původně švédská firma, která je od roku 2014 součástí italské společnosti Gnutti Carlo, založila pobočky v Číně, Kanadě. Významné postavení v této nadnárodní společnosti zaujímá právě čáslavská odnož firmy.

Společná práce stmelila třídní kolektiv a jsme rádi, že jsme se dozvěděli spoustu nových informací o tak významné firmě našeho regionu.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/21 Projektový den ve škole