Můj život v Irsku

V tomto článku si můžete přečíst, jak studenti Vyšší odborné školy pracují a tráví svůj čas během své odborné praxe v zahraničí.

Když mi byla nabídnuta možnost zúčastnit se programu Erasmus+ a strávit několik měsíců v Irsku, řekl jsem si, že to může ve finále být velmi zajímavá zkušenost. Byla to šance, která mi nabízela život v cizí zemi a zároveň si vyzkoušet, jaké to je pracovat v zahraničí. Irsko je známé pro svojí historii a velmi zajímavou kulturu, takže rozhodování bylo velice jednoduché a rychlé.

Hned po příjezdu jsem se rozhodl, že se budu snažit co nejvíce zapadnout do místního prostředí a objevovat místní kulturu. Pro mě byl ze začátku kulturní šok …….(více v příloze)….