Stáž ve firmě NYMWAG Nymburk

Ve středu 30. srpna 2023 se všichni učitelé odborných předmětů naší školy (Ing. Karel Mlčoch, Ing. David Němec, Ing. Jan Novák, Ing. František Obešlo, Bc. Matěj Reichman) zúčastnili v rámci projektu OPJAK stáže ve firmě NYMWAG CS a.s. sídlící v Nymburku na Boleslavské třídě. Firma se zaměřuje na výrobu kontejnerových a cisternových železničních vozů, ke kterým používá také vlastní podvozky. V současnosti je s roční výrobní kapacitou 1 500 vagonů, třetím největším evropským výrobcem těchto vozů.

Náplní stáže bylo seznámení se s historií a současností firmy, s výrobním program, personální problematikou, následovala prohlídka všech výrobních hal a technologií (výrobní řetězec od polotovarů a komponent až po finální výrobek, technologie svařování, pálení, lakování). Nakonec jsme navštívili výukové centrum pro svařování, které je součástí firmy.

S vedením firmy jsme také domluvili další možnou spolupráci s naší školou.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759