Úhrada členských příspěvků Spolku rodičů – školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

prosíme o úhradu členských příspěvků ve výši 400,- Kč na školní rok 2023/2024 na bankovní účet Spolku č. 166746611/0600, var. symbol 2023, do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte+třída. Příspěvky prosím uhraďte nejpozději do 31.10.2023.

Členské příspěvky jsou využívány dle Stanov spolku na podporu a rozvoj činnosti SPŠ a OA Čáslav a jejích žáků. 

Děkujeme.

Platební údaje:
účet spolku: 166746611/0600
variabilní symbol: 2023
DŮLEŽITÉ
poznámka pro příjemce: jméno studenta a třída !!! (pro identifikaci žáka)