Shelter NI

V tomto článku si můžete přečíst jak naši studenti 4. ročníku oborů Obchodní akademie a Strojírenství pracují a tráví své volno během své odborné praxe Erasmus+ v Severním Irsku.

Můj den začíná snídaní, kterou nám připravuje naše milá a přátelská hostitelka, paní Valerie. Po 8. hodině společně s Evou odcházíme na autobusovou zastávku a odjíždíme do centra Belfastu. 

S prací začínám v 9:00 ve firmě SHELTER NI, charitativní organizaci pomáhající bezdomovcům. Jedním ze způsobů, jak mohou lidé charitu podpořit, je přispěním do kasiček SHELER NI umístěných v různých obchodech města Belfast. A mým hlavním úkolem je naplněné pokladničky z podniků přinést do kanceláře charity, nahradit je prázdnými a postarat se o administrativu kolem tohoto projektu.

V praxi to vypadá tak, že jednu polovinu své pracovní doby trávím v ulicích Belfastu, a druhou v kanceláři zpracováváním pohybu pokladniček a zasíláním e-mailů o jednotlivých vybraných částkách podnikům.

Do rodiny přijíždím kolem 17:00. Jelikož je paní Valerie vášnivou kuchařkou, každý den se můžeme těšit na jednu z jejích specialit. Večery trávíme společně s Aničkou a Evou buď v našem pokoji, nebo procházením po okolí.

Těším se na zbývající dny naší stáže a věřím, že mi přinesou ještě mnoho dalších zážitků a zkušeností.

Aneta Kuberová