ERASMUS+ program – Pedagogická stáž ve Slovinském Gradci

Program ERASMUS+ umožňuje žákům SŠ, studentům VOŠ, pedagogům a zaměstnancům ve školství navštívit školy nebo podniky v zahraničí. Naše škola realizuje ERASMUS+ programy pro žáky střední školy, kteří odjíždí do zahraničí na 14ti denní odborné praxe, pro studenty VOŠ, kteří vykonávají svou 5ti měsíční odbornou praxi ve firmách. V týdnu od 25. do 29. března 2024 proběhla zahraniční stáž pedagogů školy – paní Ing. Marcely Pařilové, Ph.D., MBA (Erasmu+ pro VOŠ)Mgr. Věry Szabové (Erasmu+ pro SŠ), ve Školském centru ve Slovinském Gradci.

Informace ze stínování – Mgr. Věra Szabová

Každý den byl velmi zajímavý a inspirativní. Program pracovního týdne byl realizován podle naplánovaného harmonogramu. V pondělí 25. 3. 2024 jsme byly s kolegyní velmi přátelsky přijaty ve sborovně. Představili se nám kolegyně a kolegové se Školského centra a probrali jsme navržený program. Tento den jsme se seznámili s fungováním školy, realizací odborných praxí a byla nám ukázána původní a nová budova školy s krásnými učebnami, vstupním vestibulem, šatnami, tělocvičnou, dílnami, ateliérem, cvičnou kuchyní a recepcí.

Při této příležitosti jsem měla možnost hovořit s jednotlivými učiteli, mistry odborného výcviku i studenty SŠ a VOŠ. Zúčastnila jsem se hodiny Cestovního ruchu, kde jsem viděla prezentaci o Benátkách a pozorovala práci učitelů a žáků.

V truhlářské dílně žáci pracovali na závěrečném projektu. Mistr odborného výcviku nám vysvětlil fungování školních dílen, pochválil spolupráci s firmami a ukázal nám výslednou práci žáků.

V průběhu týdne jsem se setkala s profesorkou a žáky střední školy, kde probíhala výuka Fiktivních firem. Velmi jsem se zajímala o fungování tohoto předmětu z důvodu získávání informací a zkušeností pro Fiktivní firmy na naší Obchodní akademii. Zaujala mě projektová výuka a skupinová práce žáků ve Fiktivní firmě. Obdržela jsem materiály, které žáci vytvořili pro svou vlastní fiktivní firmu. Žáci velmi pěkně hovořili o důvodu výběru svého předmětu podnikání.

Zajímavá byla pro mě účast na výuce Komunikačních dovedností, kde vedla svou výuku kolegyně Ing. Marcela Pařilová a kde úzce komunikovala se studenty.

Velmi jsem ocenila možnost účastnit se odborné exkurze v Bankariu, muzeu bankovnictví v Ljubljaně, kde jsme byli společně se studenty školy. Při této příležitosti jsem měla možnost poznat Slovinské hlavní město, kulturu a historii města. Navštívila jsem s kolegyní Ljubljanský hrad. Nadchl mě trojmost a sochy draků.

Pracovní pobyt ve Slovinském Gradci naplnil mé očekávání. Jsem velmi ráda, že naše škola umožňuje zahraniční stáže také pro učitele naší školy. Velké poděkování patří panu Mgr. Pavlu Kluhovi, koordinátorovi projektu ERASMUS+ pro žáky, studenty a zaměstnance školy, za velkou péči o vyjíždějící stážisty, za organizační zajištění i za náročnou administrativu projektu.