Zahájení ústní maturitní zkoušky třídy S4

Třída strojírenství S4 zahájila své zkoušky dospělosti v pondělí 22. 5. 2023.  K slavnostnímu zahájení maturitní zkoušky nastoupili žáci pod vedením svého třídního učitele Mgr. Karla Kvapila. Předsedou maturitní komise je Ing. P. Rejhonová ze SPŠ a VOŠ Kladno.

Držíme všem žákům palce k úspěšnému zvládnutí této zkoušky!