Zahájení ústní maturitní zkoušky třídy OA4B, EL4

Třída obchodní akademie OA4A a ekonomického lycea EL4 zahájila své zkoušky dospělosti v pondělí 22. 5. 2023.  K slavnostnímu zahájení maturitní zkoušky nastoupili žáci pod vedením své třídní učitelky Mgr. Jany Trčkové. Předsedou maturitní komise je Ing. D. Doškářová ze Střední školy managementu a grafiky v Liblici – Český Brod.

Držíme všem žákům palce k úspěšnému zvládnutí této zkoušky!