Adventní Praha

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 jsme vyjeli se žáky třídy OA3 na předvánoční návštěvu Prahy.

Začátkem našeho putování byla Prašná brána, která je vedle Obecního domu. Začíná zde první část Královské cesty vedoucí na Pražský hrad.

Dále jsme pokračovali na Staroměstské náměstí, kde se nachází celá řada památek – Staroměstská radnice, barokní kostel sv. Mikuláše, Dům U Kamenného zvonu, monumentální pomník mistra Jana Husa a další. V adventním čase se zde konají vánoční trhy.

Naše poslední společná zastávka byla na Karlově mostě, který spojuje Staré Město a Malou Stranu.

Pak už následoval zasloužený rozchod, abychom se správně naladili na kvapem se blížící vánoční svátky.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759