Veletrh fiktivních firem studentů VOŠ

V pátek 9. 12. 2022 se v aule konal Veletrh fiktivních firem druhého ročníku Vyšší odborné školy. Studenti denní i kombinované formy studia tak měli možnost ukázat svou půlroční práci na fiktivních firmách a nabídnout své výrobky a služby.

Celý Veletrh trval od 8:55 do 11:40 a probíhal ve třech blocích. Postupně aulu zaplnily I. – IV. ročníky SŠ. Po úvodním představení Vyšší odborné školy následovaly prezentace zástupců jednotlivých fiktivních firem. Ti měli několik minut na to, aby posluchače nalákali ke svým stánkům.

Představilo se celkem pět fiktivních firem: Dreadfang Studios, s.r.o., AntiHero, s.r.o., Se zvířaty, s.r.o., WooDekor, s.r.o. a OBLEČJE, s.r.o.

Po prezentacích následovala hlavní část Veletrhu – a to návštěva stánků firem, kde měli studenti možnost „utratit“ fiktivní peníze, které obdrželi v průběhu akce. Mohli si tak zakoupit výrobky a služby, nebo jen finančně podpořit firmu, která má podle nich největší potenciál.

Jsem velmi spokojena s tím, jak dceřiné firmy společnosti Kondor a.s. celou akci zvládly. Studenti se již nyní začínají připravovat na své závěrečné prezentace a prodej firmy, který se bude konat v květnu příštího roku.

Všem zúčastněným studentům střední školy moc děkujeme za jejich nákupy a účasti v soutěžích.

Ráda bych poděkovala panu Ing. Milanu Frýbovi a paní ředitelce Mgr. Věře Szabové za pomoc při organizaci.

Generální ředitelka Kondor a.s.

Denisa Špániková, V2E