Exkurze do Muzea F. Kafky

Dne 13. 12. 2022 jsme jako třída OA4B a EL4 vyrazili na exkurzi do Muzea Franze Kafky a na výstavu, kterou pořádá Nadace Mucha ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR. 

Tato exkurze, kterou pořádala naše paní učitelka Ivana Domácí, byla velice zajímavá. 

Začala bych tím, co jsme navštívili nejdříve a to Muzeum úžasného France Kafky. V Muzeu jsme se mohli setkat s tím, jak Praha tvarovala umělcův život, jakou stopu v něm zanechala a jak na něj působila celou svoji proměňující silou. Mohli jsme se také podívat na většinu prvních vydání Kafkových děl, na korespondenci, deníky, rukopisy, fotografie a kresby, které v minulosti nikdy nebyly vystavovány. Nejzajímavější pro nás však byly audiovizuální programy a hudba vytvořená speciálně pro tuto výstavu. 

Dále jsme měli možnost obdivovat výstavu na Valdštejnské jízdárně Mucha, kde nám příběh celosvětově známého a uznávaného umělce vyprávěly vybrané malby, sochy a fotografie. Na místě jsme pocítili, jak kreativní Mucha byl a jak krásnou myšlenku nám chtěl předat, máme k němu veliký obdiv. 

Melisa Ruszóvá, EL4