Návštěva ve firmě Houfek a.s.: Průmyslová síla v akci

V srdci České republiky, kde průmysl a inovace jdou ruku v ruce, se nachází firma Houfek a.s., známá svou špičkovou výrobou dřevoobráběcích strojů. Naše skupina měla tu čest v úterý 7. 5. 2024 nahlédnout do zákulisí této dynamické společnosti a byli jsme svědky toho, jak se z nápadů stávají hmatatelné produkty.

Prohlídka výroby: Kde se rodí stroje

Cesta začala v hale, kde se rodí ty nejmodernější stroje. Byli jsme ohromeni rozsahem a precizností, s jakou Houfek a.s. přistupuje k výrobě. Každý stroj, který zde spatřil světlo světa, byl výsledkem pečlivé práce a detailního inženýrství.

Ukázka strojů: Technologie v pohybu

Byly nám ukázány moderní stroje, se kterými pracovníci pracují. Od svářeček a flex přes CNC a řezací lasery či plasmu, až po obří frézku několik metrů vysokou a více než 13 metrů dlouhou. Také jsme viděli plně automatizovaný proces u jednoho z CNC, který obsluhovala robotická ruka, potřebující jednoho pracovníka, co ji jednou za čas zkontroloval.

Rozpracované zakázky: Příběhy za produkty

Každý stroj měl svůj příběh. Některé byly na cestě k zákazníkům po celém světě, zatímco jiné byly uprostřed výrobního procesu. Bylo fascinující sledovat, jak se jednotlivé komponenty skládají do finální podoby.

Pracovní postupy: Choreografie průmyslu

Pracovní postupy byly jako dobře naolejovaný stroj – každý pracovník věděl, co má dělat, a každý pohyb byl promyšlený a účelný. Efektivita a synchronizace týmu byly klíčové pro hladký chod výroby.

Prezentace a soutěž: Zábava a vzdělávání

Na závěr dne jsme byli pozváni na prezentaci o firmě, která nám poskytla hlubší vhled do filozofie a hodnot Houfek a.s. Následná soutěž v Kahoot! byla skvělou tečkou za návštěvou, kde jsme si mohli ověřit naše nově nabyté znalosti a zároveň se skvěle bavit.

Tato návštěva byla nejen poučná, ale také inspirující. Ukázala nám, že za každým strojem, který opouští brány Houfek a.s., stojí tým lidí s vášní pro excelenci a inovace.

L. Klaisner, S3

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759