Třída EL1 na návštěvě v Domově důchodců Čáslav

V rámci projektového dne navštívila třída EL1 v pondělí 26. 6. 2023 Domov důchodců Čáslav. Žáky přivítal pan ředitel Ing. Aleš Šorf a společně s vedoucí sociálního a zdravotního úseku Klárou Holbojovou, Dis. je provedli po celém areálu domova. Žáci měli možnost navštívit např. prádelnu, společenské místnosti, místnosti pro volnočasové aktivity, jídelnu, rehabilitační místnost, kapli, místnost pro muzikoterapii a pokochat se nádhernými zahradami s altánkem. Na závěr se žáci dozvěděli i mnoho užitečných informací o chodu domova, bylo jim odpovězeno na mnoho dotazů. Veškeré informace žáci zpracují a budou je v úterý prezentovat spolužákům z ostatních tříd v aule naší školy.

Děkujeme vedení Domova důchodců Čáslav za srdečné přijetí a vstřícné jednání.