Projektový den třídy OA2

V pondělí 26. června 2023 žáci třídy OA2 v rámci projektového dne navštívili Městský úřad v Čáslavi, kde se jich ujal sám pan starosta Ing. Jaromír Strnad. Stručně je seznámil s činností pověřeného úřadu, se svým profesním životem a pak již odpovídal na dotazy žáků i paní učitelky. Na základě získaných informací žáci zpracovávají mozaiku a prezentaci, se kterou seznámí své spolužáky v úterý při pokračování projektového dne.