Suche nach den Spuren von Franz Kafka

V předprázdninových hodinách německého jazyka jsme pátrali po informacích ze života a tvorby významného německy píšícího autora Franze Kafky. Vyráběli jsme společně lapbooky, sdíleli smutný osud hlavního hrdiny Gregora Samsy v povídce Die Verwandlung, plánovali putování po místech, která jsou s Franzem Kafkou spjata.

Závěrečnou akcí tohoto projektu byla návštěva hlavního města Prahy, kterou Kafka tak miloval. Viděli jsme dílo sochaře Davida Černého Hlava Kafky nebo pamětní desku od Karla Hladíka na jeho rodném domě. Prošli jsme židovskou čtvrtí, ve které Kafka žil. Nezapomněli jsme ani na malé občerstvení v parném letním počasí, takže jsme si celý den báječně užili.

Třída OA3