Jak nastartovat kariéru?

Dne 21. 6. 2023 se do výuky předmětu Ekonomika ve třídě S3 zapojila Ing. Lenka Medunová, HR Business Partner firmy Ljunghäll s.r.o., která si po krátkém představení společnosti, ve které pracuje, připravila pro žáky dvouhodinovou přednášku na téma Malý průvodce k nastartování mé kariéry.


„V předmětu Ekonomika jsme se v závěru školního roku věnovali pracovněprávním vztahům, otázkám získávání zaměstnanců, vznikem i zánikem pracovního poměru, smlouvami, ale i mzdovým předpisům. Ing. Medunová nám učivo doplnila zkušenostmi z praxe i dalšími zajímavostmi z oboru, který studujeme. Líbilo se mi, že nešlo jen o klasickou přednášku, ale že jsme společně diskutovali o tom, kdy bychom měli začít pracovat, jak a kde hledat brigádu, jak by měl vypadat náš životopis nebo motivační dopis. Každý z nás určitě přemýšlí o tom, jak najít skvělou práci jako absolvent, tudíž bez potřebné praxe. Ing. Medunová nám názorně ukázala, jaké otázky můžeme čekat u pohovoru a také, jak by na naše odpovědi reagoval personalista dalšími doplňujícími otázkami. Uvědomil jsem si, že na pohovoru musím prokázat nejen své technické dovednosti a znalosti, ale že musím být připraven odpovídat na různé všetečné otázky personalistů, abych prokázal nejen, že mám o dané místo opravdu zájem, ale že jsem i ochoten na sobě dál pracovat.“                                      Roman Verner, S3


Odborník ve výuce je pro žáky přínosem, přináší nový vhled do vzdělávacího procesu, posouvá odbornou stránku výuky a umožňuje žákům rozvíjet kritické myšlení. Jsme rádi, že Ing. Lenka Medunová přijala naše pozvání do výuky a děkujeme jí za její vlídný a přátelský přístup k našim žákům, za její cenné rady, a především za to, že studenty motivuje k jejich osobnostnímu rozvoji.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759