Studenti prvního ročníku obchodní akademie odhalili tajemství významných osobností Krkonoš

Horní Malá Úpa – Studenti obchodní akademie si během svého lyžařského kurzu (21. – 26. 1. 2024) v Krkonoších vybrali zajímavý úkol. Připravili prezentaci na téma „Výjimečná osobnost Krkonoš“. Jejich cílem bylo prozkoumat spojení významných osobností s touto horskou krajinou a sdílet své objevy a poznatky.

Lyžařský kurz studentů z Čáslavi nebyl jen o sjezdu z kopců, ale také o ponoření se do historie a kultury Krkonoš. Jejich prezentace „Výjimečná osobnost Krkonoš“ přinesla fascinující pohled na významné postavy, které zanechaly svůj otisk v této horské oáze.

Lyžařky a lyžaři zahájili svůj projekt hádankou. Dostali krátký úryvek z díla dané osobnosti (píseň, rozhovor, divadelní hru) a museli odhalit, o koho se jedná. Za rébusem se skrývaly tyto osobnosti: Anna K., která se v Krkonoších narodila, lyže však vyměnila za prkna, co znamenají svět, a stala se úspěšnou zpěvačkou a herečkou; další osobností je Eva Adamczyková, která u „prkna“ zůstala a je úspěšná snowboardistka; Marie Kubátová je duševní maminkou Trautenberka, kterého známe z Krkonošských pohádek. Posledním významným Čechem, kterého studenti představili, byl legendární Jára Cimrman.

Další část prezentace se věnovala životu významné osobnosti, která se stala symbolem Krkonoš. Studenti a studentky představili Annu K. a její vztah ke Krkonoším, Marii Kubátovou spolu s Krakonošem a Trautenberkem, Eva Adamczykovou a její úspěchy ve snowboardcrossu a legendární Dobytí severního pólu Járy Cimrmana. Jedním z nejzajímavějších aspektů prezentace bylo zkoumání toho, jak tato osobnost našla inspiraci v krkonošské krajině.

Poslední část se zabývala otázkou, jakým způsobem je odkaz této osobnosti stále živý v Krkonoších. Studenti představili aktivity, události a instituce, které nesou její jméno a pokračují v jejím dědictví. Výlet do Krkonoš tak pro studenty obchodní akademie v Čáslavi neznamenal jen lyžařskou radost, ale také objevování bohaté historie a kulturního dědictví této unikátní české krajiny.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759