Zástupci AČR v aule

Ve čtvrtek 25. 1. 2024 naši školu navštívil zástupce Rekrutačního pracoviště Středočeského kraje – nprap. Smékal a zástupce Univerzity obrany v Brně – student des. Štěpánek. Během své přednášky představili studentům 3. a 4. ročníku oboru Strojírenství a 4. ročníku Obchodní akademie možnosti dalšího pomaturitního studia na Univerzitě obrany v Brně. Studenti byli informování o podmínkách přijetí, o zdravotní způsobilosti a také o absolvování základního kurzu přípravy. Dále se des. Štěpánek podělil o své vlastní zkušenosti se studiem na této škole. Nprap. Smékal zase nastínil studentům široké uplatnění v Armádě České republiky a jejich možnosti při výběru pracovních míst v AČR. Svou přednášku doplnili praktickou ukázkou zbraní, ochranné vesty a přilby.

Na závěr přednášky byli studenti pozváni na Den otevřených dveří na Univerzitě obrany v Brně.