Středověk v knihovně

Středověk neskončil, středověk trvá dál,…..slovy písně Černí andělé by se dala parafrázovat návštěva tříd S1 a EL1 v místní knihovně. Literaturu 15. století, doby husitských válek, představila studentům knihovnice Anežka. Pomocí oblíbené počítačové hry Kingdom Come, dobové hudby, chorálu Kdož jsú boží bojovníci, a ukázek z Listů z Kostnice od Jana Husa přiblížila studentům atmosféru středověku a literární tvorbu té doby. Neopomenula připomenout i významné postavení města Čáslav v 15. stol. a odkaz středověku i v současném moderním světě.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759