Energetická gramotnost

Dne 23. 2. 2024 naši školu navštívil Bc. Jakub Pilař z FEL ČVUT v Praze s přednáškou Energetická gramotnost. První dvě vyučovací hodiny se konala přednáška pro žáky S3 a následně se konala druhá dvouhodinová přednáška pro žáky OA1B. Během přednášek se žáci seznámili se vznikem a vývojem energetické soustavy ČR. U jednotlivých typů elektráren se dozvěděli o rozdílech v poměru mezi instalovaným výkonem a reálně vyrobenou elektřinou. Důležitým tématem byl Energetický mix ČR. Přednáška rozšířila vědomosti a postoje žáků v oblasti obnovitelných i neobnovitelných energetických zdrojů a jejich vzájemné provázanosti.

A reakce žáků?

„V rámci přednášky jsme rozebrali mnoho témat okolo energetiky. Začali jsme ztrátami z Ohmova zákona. Následně se pokračovalo rozborem vývoje elektrických rozvodů a elektráren. V tomto tématu nesměl chybět rozbor a princip atomové elektrárny. Nejvíce se nám líbilo vysvětlení prodeje elektrické energie na burze. Ve třídě jsme byli s přednáškou nadmíru spokojeni.“        Roman Suk, S3

„Nejvíce mě zaujala diskuze o blackoutu, jak se mu co nejefektivněji vyhnout, ale i debata o tom, jak zmenšit odchylky elektrického napětí v síti. Někteří z nás zjistili, jak funguje transformátor a jaký je rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem. Přednáška byla zpracována pomocí interaktivní prezentace, která nás všechny zaujala stejně jako probíraná témata a zajímavosti.“       Martin Štípek, OA1B 

              

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759