Školní parlament

Dne 14. 10. 2022 jsme se setkali ve studovně, abychom probrali problémy studentů. Celkově se za toto sezení podařilo probrat tři náměty, a dokonce proběhlo první úspěšné hlasování okolo Halloweenu. Bohužel se i upozorňovalo na nepořádek a ničení majetku školy.

Toto byla moje první hodina ve funkci předsedy parlamentu a jsem rád, že byla takto úspěšná.

Ať jsou další sezení stejně prosperující!

Roman Suk, S2