Školní parlament – 16. 3. 2023

Dne 16. března 2023 jsme se sešli na pravidelném měsíčním setkání, abychom probrali přání a těžkosti ze strany studentů. Poslední dobou je ve škole krásně, a proto jsme neřešili žádné zásadní problémy. Řešili jsme zvýšenou absenci žáků čtvrtých i nižších ročníků, vyhodnotili jsme akci POKOS, která se povedla a navrhli jsme vedení školy zorganizovat workshop 1. pomoci, který vidíme jako velmi užitečný pro získání dovedností a zkušeností do reálného života. Hovořili jsme také o začínajícím Klubu mladého diváka. Pochvalujeme si nový funkční automat na kávu. Vedení školy nás seznámilo s plánovanými akce na nadcházející měsíce, kde budou také třídní schůzky a vyhodnocení našeho čtvrtletního snažení ve výuce.

Věřím, že tento směr fungování ve škole udržíme a budeme bez problémů pokračovat dále.“

R. Suk, S2