Soutěž „Má dáti / dal“

Dne 15. 3. 2023 proběhlo školní kolo soutěže v účetnictví „Má dáti / dal“. Soutěž byla určena pro všechny žáky 4. ročníků ekonomického zaměření tříd EL4, OA4A a OA4B. Soutěž měla část teoretickou (výběr správné odpovědi) s maximálním počtem bodů 16 a část praktickou (řešení souvislé účetní úlohy formou účetního deníku) s maximálním počtem bodů 18.

 Nejlepším účtařem ze třídy OA4A byla Aneta Havlová s celkovým počtem bodů 32, ze třídy OAB4 Lucie Fusková s celkovým počtem bodů 34 a ze třídy EL4 Petr Vajgl s celkovým počtem bodů 31. Absolutním účetním expertem“ se stala Lucie Fusková, která získala maximální možný počet bodů.

Přejeme všem žákům hodně úspěchů u blížících se maturitních zkoušek.