Setkání zástupců Školního parlamentu

V pátek 8. října 2021 se sešel Školní parlament. Tentokrát jsme konzultovali přípravy na Halloween a provoz školního Instagramu. 

Všem přejeme příjemné podzimní dny! 

V. Vojtěchová OA3A