Zahájení praktické výuky na VOŠ Čáslav

Na začátku každého školního roku se studenti 2. ročníku Vyšší odborné školy rozhodují o formě a náplni praktické výuky v předmětu Projekt. Po prodiskutování zaměření jednotlivých projektů došlo k úvaze, jak projekt realizovat. Jednou z možností se ukazuje založit firmu a v rámci této firmy celý projekt uskutečnit. Jedním z prvních kroků se tak stává potřeba návštěvy živnostenského úřadu.

A tak jsme v úterý 5. 10. 2021 navštívili se studenty 2. ročníku Živnostenský úřad v Čáslavi.  Pracovníci živnostenského úřadu nám zodpověděli řadu otázek k získání živnostenského oprávnění, poskytli nám formuláře a vysvětlili jak a co vyplnit. Ukázali nám též zdroje dalších informací o náplni jednotlivých živností a poskytli mnoho cenných rad. Na základě této návštěvy jsou nyní studenti připraveni založit a provozovat své fiktivní firmy tak, aby vše bylo v souladu se zákonem.

Tak hurá na valné hromady.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivita VOŠ: 2.IV/1 Koordinátor školy a zaměstnavatele