Schůze SPRŽŠ

Dne 1. 9. 2022 od 16:30 hod. proběhlo setkání zástupců výboru Spolku s ředitelkou školy k nastavení spolupráce pro školní rok 2022/2023. Spolek odsouhlasil finanční příspěvek na pořízení vybavení do tělocvičny a na dopravu žákům IV. ročníků na vodácký kurz. Programem jednání byly také personální a koncepční změny ve Spolku. 

Předsedkyně Spolku, paní Jaroslava Plecháčová, připravuje svolání celého výboru z důvodu změn Stanov a volby nových členů. Plánované setkání je připravováno na středu 21. 9. 2022 od 16:30 hod. v budově školy.

Členové Spolku budou v nejbližší době informováni o dalším vývoji prostřednictvím IS Bakaláři.