Adaptační kurz tříd OA1B a EL1

Adaptační neboli seznamovací kurz tříd OA1B a EL1 se konal na Seči ve dnech 31. 8. – 2. 9. Žáci byli společně s učiteli ubytováni v hotelu Kapitán, odkud jsme podnikli pěší výlet přerušovaný spoustou her. Došli jsme na druhý břeh a na cestu zpět k hotelu museli žáci použít trochu logistiky a na dvou šlapadlech postupně přeplavit celou třídu. Následovala večeře a poté program u ohně, který byl zakončen pasováním na studenty prvního ročníku.

Užili jsme si společně spoustu legrace a doufám, že se nám podařilo budoucí kolektivy stmelit.