Projektový den – stanice STK

Studenti třídy S3 v rámci projektového dne 26. 6. 2023 navštívili stanici STK (stanice technické kontroly). Byli seznámeni s vlastním provozem stanice, co se na motorových i nemotorových vozidlech kontroluje, a v jakém stavu jsou motorová vozidla, která STK navštěvují. Dotazy se týkaly zejména na množství vozidel, které STK je schopna odbavit a zkontrolovat a na úspěšnost, kolik vozidel v průměru STK neudělá.  Mnoho dotazů bylo směřováno na možné úpravy motorových vozidel, co je povoleno a co ne. Studenti poděkovali technikovy, který se nám tam věnoval, a perfektně zodpovídal na veškeré dotazy. Také děkujeme majiteli, že nám byla umožněna prohlídka STK v Čáslavi.