Prezentace výstupů z projektového dne

Během dvou dnů 26. – 27. 6. 2023 proběhl Projektový den zaměřený na „Služby Města Čáslavi svým obyvatelům“.

Jednotlivé třídy v pondělí 26. 6. navštívily vybrané instituce, které poskytují služby občanům města. Jednalo se například o Domov důchodců, Dusíkovo divadlo, Policie ČR, Hasiči atd. Studenti získali informace o organizaci, o jejich činnosti či službách v těchto organizacích a následně je zpracovali do výstupů. Vytvořili informační tabule s myšlenkovou mapou a prezentaci, kterou následně představili svým spolužákům v úterý 27. 6. v aule školy.