Projektový den – Návštěva hasičské stanice Čáslav třídou S1

Na závěr školního roku ve dnech 26. a 27. června 2023 probíhal ve škole, tak jako v minulých letech, projektový den na téma „Služby, úřady a spolky ve městě Čáslav“. Žáci třídy S1 se rozhodli zaměřit se na místní hasiče. V pondělí 26. června v dopoledních hodinách navštívili místní hasičskou stanici, kde měli možnost seznámit se s používanou technikou, dozvěděli se o oblastech, ve kterých místní hasiči zasahují a prošli si celou stanici, která je velmi moderní a byla zprovozněna před několika roky. Po návratu do školy ze získaných informací zpracovali prezentaci a vytvořili velkoformátový plakát.