Přijímací řízení nanečisto

Ve čtvrtek 2. 2. 2023 přišli do školy žáci 9. ročníků základních škol, kteří absolvovali didaktické testy z Matematiky a Českého jazyka a literatury „nanečisto“.

Žákům vyučující, zadavatelé, nasimulovali průběh přijímacího řízení s dodržením časového limitu přípravy, testování a závěrečné administrace. Pro žáky „cizince“ byl připravený pohovor na ověření českého jazyka.

Na závěr „přijímacího řízení nanečisto“ vyučující Matematiky a Českého jazyka a literatury provedli hromadně s žáky vyhodnocení didaktických testů – ukázku správného řešení a přidělení počtu bodů. 

V průběhu dne se žáci podívali po škole, navštívili dílny a odborné učebny, měli možnost poznat nové spolužáky, byť jen na jeden den. 

Vedení školy děkuje všem vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci. Žákům základních škol přejeme úspěšné vykonání přijímacího řízení na střední školy … a třeba za rok naviděnou v lavicích naší školy.